Reputatie Management

De relevantie van REPUTATIE binnen de bedrijfsvoering is exponentieel toegenomen. Reputatie gaat inmiddels verder dan een mooi verhaal aan de buitenkant.

Van consumenten en burgers tot aandeelhouders en belangengroepen: iedereen wil erop kunnen vertrouwen dat bestuurders van organisaties helder en transparant opereren en dat ze geloofwaardig zijn in wat ze beloven.

Juist nu in dit digitale tijdperk vereist dit een pro-active opstelling waarin relevante en actuele berichtgeving van de organisatie essentieel is. Het blijkt iedere dag weer dat bedrijven met een goede reputatie aantrekkelijk zijn voor de pers om over te schijven.

Deze bedrijven hebben vaak een antwoord op de huidige crisis en weten een boodschap te brengen die voor de media interessant is.

Het ontwikkelen van naam en faam hangt niet af van één moment maar van een aaneenschakeling van momenten waarin gefundeerd nieuws het verschil maakt.

Roeland Associates heeft veel ervaring met reputatievorming voor CEO’s en bestuurders.