Patrick van Hal

Journalisten bepalen binnen 10 seconden de nieuwswaarde van een persbericht

Tweejaarlijks onderzoek PR-Dashboard onder journalisten en PR professionals legt snelheid van nieuwsselectie bloot.

Journalisten bepalen binnen no time of ze een persbericht relevant vinden of niet. Drie kwart (73%) neemt er 10 seconden of minder voor. Een derde (33%) heeft er zelfs slechts 5 seconden of minder voor nodig.

Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek van PR-Dashboard, voorheen de Perslijst, onder 370 journalisten en 226 pr-professionals. In de enquête wordt beide groepen gevraagd naar hun samenwerking en werkwijze. Journalisten kunnen door de snelheid van de selectie nog wel eens nieuws over het hoofd zien.

Dat is wellicht de reden dat nog altijd 70% van de pr-professionals contact opneemt ná het sturen van een persbericht. 46% van de pr-mensen belt na, 39% stuurt een email na, 10% benadert de journalist nog via social media. Dat is opvallend, want nabellen is van oudsher een van de grote ergernissen bij journalisten.

Opzet van persberichten

De snelheid waarmee journalisten de nieuwswaarde bepalen heeft de nodige consequenties voor de wijze waarop persberichten worden gebracht. Het nieuws moet direct duidelijk zijn en in een oogopslag te scannen, bijvoorbeeld door het gebruik van bullets met de belangrijkste conclusies bovenaan. Dat is bovendien verstandig, omdat journalisten vaak niet verder komen dan het begin van een persbericht. De helft van de journalisten zegt dat ze nog geen derde van de ontvangen berichten helemaal leest.

Liefst platte tekst

Daarnaast willen journalisten de informatie zo ontvangen dat ze er direct mee aan de slag kunnen. Bijna 80% van de respondenten geeft aan de tekst het liefst plat, direct in de mail-reader, te ontvangen zodat zij dit kunnen knippen en plakken. Pr-professionals houden daar rekening mee, blijkt. Tweederde zet de platte tekst in de email (35% met plaatje erbij). Zo’n 14 procent zet alleen een klein deel van het bericht in de email en stuurt het persbericht mee als bijlage en 5% stuurt alleen het persbericht als PDF met de juiste layout en afbeeldingen.

Een keer extra nalezen op fouten, kan ook geen kwaad, zo blijkt: 44% van de journalisten haalt regelmatig tot vaak fouten uit persberichten die zij krijgen toegestuurd.

Bijlagen via link

Bijlagen zoals beeldmateriaal worden het beste als voorbeeld meegezonden met een link waarmee het originele bestand kan worden gedownload (45%). Een newsroom is ook een geaccepteerde oplossing (30%), maar oplossingen zoals WeTransfer ziet de journalist liever niet (5%). Ook grote bestanden als bijlage in de mail (10%) worden weinig gewaardeerd of wanneer de journalist moet nabellen om afbeeldingen te bemachtigen (10).

Bron: PR-dashboard september 2020

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

Hoe brengt u een heldere boodschap over bij een moeilijk TV-optreden?

 

Regelmatig komt het voor dat bestuurders onder vuur komen te liggen na een onhandig media optreden bij controversiële consumentenprogramma’s als Radar en Kassa. Dat is op zicht niet verwonderlijk omdat deze programma’s leunen op het accentueren van de controverse vanuit een dader en een slachtoffer. Maar ook bij informatieve business programma’s zoals RTL-Z of Quote kan een weinig overtuigend media-optreden flinke reputatieschade aanrichten.

Het is dus belangrijk dat je als bestuurder goed voorbereid bent op deze media- optredens. Zeker bij Kassa en Radar. Zij vervullen de rol van de ‘waakhond’ in onze maatschappij namens de consumentbelangen.

We weten dat polarisatie en emotie overheersen in deze programma’s. Deze programma’s richten zich nadrukkelijk op een case waarbij er gedupeerden of slachtoffers zijn. De emotie overheerst in de programma’s omdat er sprake is van een dader een slachtoffer. Vaak gaat het vaak fout. Voorbeelden van de laatste jaren liggen voor het oprapen. Denk aan Camiel Eurlings, KPMG of Imtech.

Een actuele affaire of crisis in uw organisatie

Maar wat nu als je als bestuurder er niet aan voorbij kan gaan om openheid van zaken te geven over een bepaalde kwestie? Affaires en moeilijke zaken als financieel wanbeleid, milieukwesties, falende klantvriendelijkheid, reorganisatie of een fraude zijn van alledag en kan in iedere organisatie opspelen.

Besluit je als bestuurder een interview te doen? Dat kan zeker een goede beslissing zijn maar neem wel alle scenario’s door. Stel jezelf een duidelijke vraag; waar ligt de kern van het probleem en krijg ik inzicht in alle klachten die bij de redactie zijn binnengekomen? En vooral belangrijk; is er een mogelijkheid om in de uitzending tot een oplossing voor het probleem te komen of fungeer ik louter als schietschijf?

Waar liggen de kansen tijdens het Tv-optreden voor u als bestuurder?

Hoe kun je als bestuurder nu onhandig mediaoptreden voorkomen? Denk vooral er niet te gemakkelijk over. Zo van; dat doe ik wel even. Onderschatting kan fataal zijn.  Voorbereiding is juist cruciaal voor een succesvol mediaoptreden en dat geldt zeker wanneer je slecht handelen door jouw organisatie moet zien recht te breien.

De sleutel ligt in empathie tonen. Zorg ervoor dat je in beginsel altijd een open houding hebt naar de interviewer. Wees ruimhartig zijn in het aandragen van oplossingen en formuleer hierbij de juiste boodschappen. Wat doe je om deze ‘fouten’ in de toekomst te voorkomen. Vertel dat op een sympathieke wijze en probeer empathie te verkrijgen door een vriendelijke non-verbale opstelling.

Vergeet niet de inzet van uw eigen media en communicatiemiddelen

Vergeet niet bij een crisis rondom uw organisatie zelf het initiatief te nemen in de berichtgeving naar buiten. We weten immers dat het beeld van een crisis in belangrijke mate wordt bepaald door de media. Als uw organisatie niet een eigen antwoord naar buiten brengt; dan zal het ‘frame’ ofwel het beeld van het probleem volledig door de media worden bepaald. Cruciale vraag bij iedere crisissituatie is dus: wie bepaalt en controleert het beeld van de crisis? Daarnaast is timing een belangrijk aspect. En niet alleen vanuit het eigen oogpunt, maar vooral vanuit het perspectief van de omgeving.

Onze ervaring met framing van boodschappen

In de afgelopen jaren hebben wij succesvol veel probleemcasussen opgelost. Onze aanpak kenmerkt zich door een sterk inhoudelijke, integere en transparante communicatie met de media.

Wij begeleiden ook cliënten die een probleem hebben met de redacties van programma’s als Radar en Kassa. In goed overleg met de redacties kunnen we door bemiddeling negatieve berichtgeving ombuigen naar een genuanceerde uitzending waar ook de mening van onze cliënt goed naar voren komt. Graag staan wij daarbij de media voor u te woord.

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

Verkoop je verhaal aan de journalist. Niet je product.

In onze dagelijkse gesprekken met journalisten klagen zij met regelmaat over het gebrek aan relevantie in persberichten. Hun mailbox wordt dagelijks overspoeld door bedrijven die hengelen naar media-aandacht maar deze persberichten blinken vaak uit door een overdadige promotekst voor bijvoorbeeld een introductie van een nieuw product.

Gevolg is dat dit persbericht het slachtoffer wordt van de deleteknop van de journalist. Zo, opgeruimd staat netjes is de reactie van de redactieafdeling. De vraag is dus: hoe belandt jouw persbericht in de map Prioriteiten in plaats van in de Prullenbak?

Een andere insteek voor jouw perspublicatie

Maar hoe zorg je er nu voor dat je wel in beeld komt bij de redactieafdeling? Focus jezelf op het vertellen van een origineel verhaal in een persbericht. Ik wil dit graag  illustreren aan de hand van een eigen voorbeeld.

Een tijdje terug wilden twee bedrijven naar de buitenwereld communiceren dat ze op het punt stonden van een fusie met een nieuwe naam en een nieuw logo. Tot daar dus het product: een fusie met een andere naam, een nieuwe entiteit samen met een verfrissende huisstijl. Je zou een persbericht kunnen opstellen met als titel: Bedrijven “X en Y gaan samen en Z is de nieuwe naam.” Maar zoals gezegd, dan bots je al vlug met geërgerde journalisten en is de kans klein dat men aandacht zal hebben voor het publiceren van je persbericht.

Nieuwe invalshoek

Dus is het beter alle mogelijke invalshoeken/verhalen op tafel te brengen voor een volledig andere aanpak.

Altijd verstandig om jezelf te verdiepen in de achtergrond en het verleden van de beide bedrijven en na te gaan waar en hoe ze in het verleden al in de media waren verschenen. Het was onmiddellijk duidelijk dat het niet om twee “gewone” bedrijven ging. Ze hadden namelijk tot mijn verrassing een gemeenschappelijk verleden. Het ene bedrijf was in de jaren 80 ontstaan uit de andere – een afsplitsing – en al die jaren waren ze concurrenten geweest.

Daar hadden we dus ons verhaal op tafel waar we ons product aan konden hangen: “Hoe twee bedrijven elkaar na meer dan dertig jaar terugvonden om wereldleider te worden.” Het verhaal werd door mij verder uitgeschreven en voorgelegd aan een journalist. Er werd dus bewust niet voor een persbericht gekozen maar voor een persoonlijke aanpak richting de journalist. Vanuit een bredere context met aandacht voor de bijzondere historie van beide bedrijven. Het resultaat? Interesse bij een journalist gespecialiseerd in internationale fusies tussen bedrijven.

Conclusie

Toegegeven, niet elk product dat je onder de aandacht wil brengen heeft het geluk om zo’n verhaal te hebben als dit specifieke voorbeeld. Bij de meeste producten zul je langer moeten zoeken en dieper moeten graven om een haakje te vinden voor de gewenste persaandacht.

Ondersteuning door bureau die interesses journalisten kent

Wat zeker helpt is advies in te winnen van een bureau die de professionele interesses van journalisten juist goed kent. Een bureau die weet waar de interesses liggen van de journalist. Die weet waar een journalist graag over schrijft en daarmee de weg plaveit naar een mogelijk interview. Een bureau die de thema’s en invalshoeken vanuit het bedrijf bedenkt voor het juiste verhaal naar de journalist.

Roeland Associates weet vanuit ervaring dat mediarelaties de basis vormen voor succesvolle PR-campagnes. Het uitgangspunt hierbij is helder: we weten de originele invalshoeken vanuit het bedrijf te beschrijven en koppelen dit naar de interesses van de journalist. We brengen deze twee bij elkaar vanuit een uniek verhaal. U zal zien dat deze aanpak snel tot de gewenste publiciteit zal leiden.

Gegarandeerd dat je dan het juiste verhaal vindt waar je je product aan kan ophangen.

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

Interview in zakelijke media. Benut de kansen die journalisten u bieden !

Communicatie naar de pers en niet-voorspelbare berichtgeving van journalisten over uw organisatie. Niet zelden is het worstelen en weer boven komen. Issues rondom uw organisatie die steeds opnieuw de kop opsteken en die kunnen resulteren in een dreigende reputatieschade.

Het creëren van positief nieuws naar de pers vanuit een consistent en eenduidige PR-strategie kan ontzettend lastig zijn. En hoe start je dit traject en hoe behoud je daarna de regie? Free publicity genereren is méér dan een spervuur aan persberichten versturen.

Sterker nog: een persbericht is in sommige gevallen een achterhaald middel. Achtergrond artikelen renderen beter. Hoe krijg je journalisten zover om aandacht te besteden aan jouw onderwerp? En als die mogelijkheid zich voordoet; hoe bereidt je dan zo’n interview zo optimaal mogelijk voor ?

Ook journalisten zijn aardige mensen

De ervaringen van directeuren of marketeers met journalisten is niet altijd positief. Sterker nog; er heerst vaker angst om met hen een relatie aan te gaan. Angst voor verkeerde quotes en citaten dan wel negatieve berichtgeving.

Die angst is vaak onterecht. Journalisten fungeren als de waakhond van onze samenleving en kritische onafhankelijke berichtgeving is daar een onderdeel van. Maar u moet ook beseffen dat er een wederzijdse afhankelijkheid is. Ook journalisten zijn afhankelijk van nieuws dat hen wordt aangereikt. Journalisten hebben een cruciale positie in onze samenleving. Ook zij zijn steeds naar nieuws rondom relevante zakelijke thema’s. Denk aan thema’s rondom uw organisatie zoals innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke relevantie van uw organisatie.

Respect als basis voor een structurele goede relatie

Beschouw hen dus als uw vrienden en bouw actief een relatie op met de voor jou belangrijke media. Respect voor de rol van journalist en de inhoud van de berichtgeving is daarbij randvoorwaarde. Benader hen zoals u ook met uw zakelijke relaties omgaat. Eerlijk, open en transparant. Dan volgt de positieve structurele relatie met journalisten en uw organisatie vanzelf.

Probeer vanuit een persoonlijke inslag een band met ze op te bouwen en laat zien op welk onderwerp u expert bent en welke nieuwswaarde u kan overdragen. De aanleiding voor persoonlijk contact zal altijd ‘nieuws’ moeten zijn, want dat is waar zij naar op zoek zijn. Benader hen pro-actief als u nieuws hebt en wacht dus niet tot ze u benaderen. Een plotselinge onverwachte benadering van journalisten naar uw organisatie kan onrust creëren. Wees dit voor!

Professionele voorbereiding bij interviews essentieel

Elementair in de relatie met journalisten is dat u het bewuste interview professioneel benadert en dat u deze goed voorbereidt. Denk samen met uw PR-of media-adviseur over de strategische inzet van het interview. Werk samen aan de het opstellen van de key-boodschappen en neem de regie in handen. Bereidt u zorgvuldig voor op van alle aspecten die rondom ene interview spelen.

Hoe gaat u de regie van een interview invullen?

Natuurlijk is niet interview hetzelfde. En ook journalisten verschillen van karakter. Maar mocht u een uitnodiging ontvangen dan is het raadzaam de volgeden aspecten goed door te nemen.

 • Wat is het doel van het interview en wil ik daaraan meewerken?
 • Gaat dit verhaal echt over mij of mijn organisatie?
 • Gaat dit kansen geven om te ‘scoren’? Of heb ik alleen maar wat te verliezen?
 • Wat is het doel van de journalist met het verhaal? Is het een open gesprek of slechts bedoeld om een stelling bevestigd te krijgen?
 • Wat is de setting van het interview? Wie worden nog meer gevraagd, wie zitten er aan tafel? Welke filmpjes worden vertoond?
 • Wat zijn de vraagpunten? En wat is mijn antwoord daarop?
 • Wat wordt mijn verhaal en wat is mijn kernboodschap?
 • Krijg ik het verhaal nog te zien voordat het gepubliceerd wordt?

Voorbereiding voor interview

Zorg ervoor dat u voorafgaand aan een interview duidelijke afspraken met de journalist maakt over de wijze waarop u wilt meewerken en hoe het artikel wordt gepubliceerd. Dus waar en hoe het plaatsvindt, wie de interviewer zal zijn, welke vraagpunten aan bod komen en wat de context zal zijn.

U moet zich ervan bewust zijn dat u altijd invloed kan uitoefenen op de lengte van het interview. Ook bent u vrij om zelf het interview te sturen in de richting die u graag wenst. En uiteraard bent u vrij om soms geen antwoord te geven op een vraag. Maar licht dan wel de redenen daarvoor toe. Ook mag u verzoeken om  inzage te krijgen in het artikel voor publicatie.

Het interview zelf en de overdracht van uw boodschap

Mocht u nu in een interview beland zijn met de bewuste journalist, dan lijkt het ogenschijnlijk logisch dat u alleen antwoord geeft op de gestelde vragen. Toch is het alleen beantwoorden van de gestelde vragen in woordvoering niet altijd slim. U heeft dan niet de volledige regie. ‘Bridging’ is een beproefde techniek die u in mediagesprekken helpt die regie wel te krijgen.

Vanuit Bridging kan u vanuit een gestelde vraag zelf een brug maken naar uw eigen kernboodschap. Realiseert u zich wel dat u dat u niet zomaar aan de vraag kunt voorbijgaan. Als u dat steeds doet, wekt dat ook irritatie. Zorg dus dat u eerst kort de vraag beantwoord en dan de brug maakt naar uw eigen boodschap.

Advies van mediaprofessionals

Bij het voorbereidden van een zakelijk interview adviseren wij altijd een externe expert op het gebied van mediatraining of reputatiemanagement in te huren. Hun professionele adviezen helpen uw mening en storytelling te vormen.

Conclusie

Door free publicity leren steeds meer mensen uw bedrijf kennen en dat zal leiden tot een groot netwerk en interessante opdrachten. En wat ook leuk is: door aan de slag te gaan met free publicity word u gedwongen na te denken over de manier waarop uw onderneming zich presenteert aan de buitenwereld.

Durf gerust een structurele relatie met de pers aan te gaan. Probeer het maar eens, u zult versteld staan van het resultaat!

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

De geheimen van een pakkend persbericht en goede relatie met journalisten

Ofschoon het internet tegenwoordig een grote nieuwsbron is waar journalisten uit kunnen putten blijkt dat zij het persbericht nog altijd de belangrijkste informatie bron vinden voor publicaties. Van de andere kant weet iedereen in de mediawereld dat het steeds moeilijker wordt om die journalist met dat persbericht te bereiken. Er worden simpelweg dagelijks teveel persberichten gepubliceerd en het aantal journalisten bij de redacties is de laatste 10 jaar dramatisch gedaald.

Waar liggen de geheimen voor een succesvolle opname van jouw persbericht?  En hoe weet je journalisten te motiveren voor het publiceren ervan. Of nog beter; hoe gaat het jou lukken dat de journalist contact opneemt voor het afnemen van een interview op basis van het persbericht.

In deze blog een aantal tips over onze dagelijkse ervaring om journalisten te bereiken voor het verkrijgen van een publicatie in de media.

Houd je persbericht kort en compact

Het goede persbericht focust zich op één nieuwsfeit dat goed en vooral herkenbaar onderbouwd wordt vanuit actualiteiten. Eén verhaal vanuit één rode draad. Gebruik spreektaal en vooral geen vakjargon

Houdt je persbericht compact maar nodig de journalist wel uit om meer info te raadplagen over het onderwerp. Tracht nieuwsgierigheid bij de journalist over het onderwerp te bereiken. In de vorm van scherpe vragen in het persbericht die leiden naar antwoorden opgenomen in jouw Public Newsroom of Online Persomgeving.

Maak een overzicht van journalisten die reeds over het onderwerp hebben geschreven

Voor je ook nog maar één letter op papier zet begin je met het allerbelangrijkste: het maken. Een overzicht van journalisten die al over het onderwerp geschreven hebben. Dit zijn journalisten die affiniteit hebben over het onderwerp. Het geeft ook aan waar nog aanknopingspunten liggen om persaandacht voor het onderwerp te krijgen.

Gebruik quotes

Het is verstandig om in je persbericht altijd enkele quotes op te nemen. Een quote geeft direct inzicht in het onderwerp en maakt het menselijk en persoonlijk. Niets is erger voor een journalist dan een persbericht te krijgen dat geschreven is als één lange doorlopende tekst. Quotes kunnen in dit geval helpen.

Ze maken het persbericht leesbaar, behapbaar en laten de journalisten toe om het bericht vlot te scannen. En een quote vergroot de kans dat de journalist met meer aandacht door je bericht zal gaan en er misschien nieuws in zal zien.

Zorg dat je foto’s en video’s gemakkelijk te downloaden zijn voor journalisten

Journalisten staan dagelijks onder druk. Ze moeten snel nieuw kunnen verspreiden. En ook nog multimediaal met beeldmateriaal. Krijgen ze een persbericht binnen dat hen interesseert, dan willen zij dit ook onmiddellijk online publiceren. Het gevolg: journalisten verliezen kostbare tijd met het zoeken van bijhorende foto’s en/of video’s die te downloaden zijn in bijvoorbeeld de Public Newsroom.

Zorg dan ook dat het bijhorend beeldmateriaal door een journalist vlot te gebruiken is en continu beschikbaar. Maak verschillende formaten van je persbericht. Bijvoorbeeld een uitgebreid persbericht met beeld en video in de Newsroom. De tijd dat één formaat volstond is definitief voorbij.

Timing is niet alles

Iedereen heeft een mening over wat het beste moment is om een persbericht uit te sturen. Toch is er niet één zaligmakend tijdstip om uit te sturen. De nieuwswaarde van je bericht is en blijft het belangrijkste criterium of het persbericht opgepikt zal worden of niet.

Onderschat niet de kracht van lokale media

Mensen mikken met hun persbericht meestal op het allerhoogste: de nationale media. Logisch en begrijpelijk. Want een bedrijf verstuurt niet iedere dag een persbericht en zo veel kansen om in de nationale media te komen zijn er dan ook niet. Maar vergeet toch ook de lokale media niet want nationaal nieuws begint vaak lokaal. Het gebeurt vaak dat lokaal nieuws enkele dagen in de lokale media sluimert voor het plotsklaps door de nationale redacties wordt opgepikt. Publicatie in lokale pers kan dus een ideale opstap zijn naar nationale media en hoeft dus helemaal geen eindpunt te betekenen van je mediaverhaal.

Vergeet je Corporate Newsroom niet

En uiteraard, als je persbericht de deur uit is mag je niet vergeten het ook te publiceren op je eigen perspagina. Want ook al wordt je persbericht vandaag geen nieuws, misschien wordt het dat morgen wel, of volgende week, of over een maand, als een journalist je newsroom bezoekt en het bericht ontdekt.
En een Newsroom is ook de hub voor beeldmateriaal rondom perspublicaties. Maak het de journalist gemakkelijk door het continu beschikbaar te stellen. Maak verschillende formaten van je persbericht.

Probeer samen te werken met de journalist

Iedere journalist heeft zijn eigen interesses. Speel hierop in bij het uitwerken van je pitch. Kies voor een invalshoek die aansluit bij de journalist zijn of haar interesse.

Want het zal niemand verwonderen: journalisten schrijven graag. Ze verkiezen dan ook informatie die ze verder kunnen uitwerken boven volledig kant en klaar afgewerkte artikelen.

Speel iedere dag in op de specifieke interesse van de journalist. stelt dat het beter is om een handvol relevante en goede journalisten te vriend te houden dan steeds een lijst van 500 algemene redacties te benaderen. Wees nieuwsgierig! Stel vragen aan een journalist hoe je hem of haar het beste kan blijven benaderen. Een simpele, maar ook nuttige oplossing.

Veel succes!

 

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

Het belang van een goede CEO reputatie. Tijd om kleur te bekennen

Steeds meer CEO’s beseffen dat een goede reputatie essentieel  is voor een gezonde bedrijfsvoering en beeldvorming naar buiten. Maar tegelijkertijd is deze reputatie in het huidige digitale tijdperk erg kwetsbaar. Op Social Media worden vaak niet-onderbouwde stellingen over bedrijven geponeerd zonder check op feiten.

In de hele discussie over bedrijfsreputatie neemt de uitstraling van de CEO een steeds belangrijkere rol in. De tijd van de onzichtbare CEO ligt achter ons. Hij of zij vormt naar de media steeds meer het boegbeeld van de organisatie en de tijd van woordvoerders als enige spreekbuis van een organisatie ligt achter ons.

Het is tijd voor CEO’s om te beseffen dat zij in feite de ultieme woordvoerder van het bedrijf zijn. Of de CEO nu bestuursvoorzitter is van een grote beursgenoteerde onderneming of algemeen directeur in het MKB. De CEO vormt het belangrijkste boegbeeld naar buiten. Niet alleen heeft de reputatie van de CEO invloed op de aandelenkoers maar ook bijvoorbeeld op het aantrekken van kwalitatief betere werknemers.

Bedrijfsreputatie en op safe spelen

We zien dat organisaties vanuit defensief reputatiemanagement nog te vaak op ‘safe’ willen spelen. De angst voor reputatierisico’s houdt teveel bedrijven in de houdgreep. Maar consumenten en andere stakeholders verwachten een actieve transparante opstelling van een bedrijf waarin de CEO nadrukkelijk een actieve rol vervult.

Er zijn recent goede voorbeelden te zien. Zoals het optreden van Marjan van Loon, CEO van Shell. Haar bezoek aan Groningen waarin zij op een hartverwarmende wijze de dialoog aanging met Annemarie Heite in Bedum; een van de inwoners die schade heeft geleden als gevolg van de gaswinning, verdient alle lof. Haar moedige, transparante en mensgerechte optreden geeft aan dat CEO’s ook kleur moeten durven te bekennen voor moeilijke vraagstukken.

Of zoals het recente optreden van ‘Kees van Dijkhuizen van ABN Amro die met een gedurfd optreden komt bij zijn aanstelling: “Topkader niet langer samenstellen op basis van salaris”. Zijn optreden doorbreekt de vanzelfsprekendheid van functies in de boardroom bij banken. Deze optredens zorgen voor een andere kijk hoe CEO’s de bedrijfsreputatie over een andere boeg kunnen gooien.

Actieve rol op Social Media

Ook het optreden van CEO’s op Social Media speelt tegenwoordig een belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek van het wereldwijde pr-adviesbureau Weber Shandwick en onderzoekpartner KRC Research. Het onderzoek onderstreept dat bestuurders die actief zijn op sociale media leidt tot een betere reputatie en bedrijfsresultaten, en meer betrokkenheid van de werknemers. 80 procent van de internationale bestuurders vindt het een goed idee dat CEO´s actief zijn op sociale media. De cijfers laten zien dat sociale media in snel tempo een cruciaal middel worden voor betrokken leiderschap.

Veel CEO’s zitten nog vast in het gedachtegoed dat hun bedrijfsreputatie en de gevolgen van eventuele reputatieschade de belangrijkste strategische risico’s zijn voor hun organisatie. Niemand zit op naming & shaming of #fails te wachten.

Maar dit is defensief denken vanuit de angst om reputatierisico’s te lopen. Men kijkt teveel naar de ‘wat de buitenwereld verwacht’ en er wordt te weinig gehandeld naar ‘wat de organisatie nu echt belangrijk vindt’.

Bespelen van publieke opinie

Het word steeds meer gangbaar om juist zelf de publieke opinie vanuit inhoud en relevantie zelf te bespelen. CEO’s doen er goed aan uit hun schulp te komen en uit te durven komen voor hun overtuiging. Een recent media optreden van Howard Schultz, CEO van Starbucks vormt een goed voorbeeld. In reactie op de immigratieplannen van Trump kondigde hij juist aan de komende jaren tienduizenden vluchtelingen in dienst te willen gaan nemen.

Hij toont hiermee als leidend Amerikaans bedrijf lef. En onderstreept hiermee het belang om eigen standpunten toe te lichten om hiermee de publieke opinie vanuit eigen visie te beïnvloeden Ook als die overtuiging op dat moment niet volledig aansluit bij populaire maatschappelijke of politieke opvattingen.

Een CEO die op een inspirerende en daadkrachtige manier leiding geeft en de boodschap en visie van de onderneming met verve weet te vertalen versterkt de reputatie van de organisatie.

Enkele aandachtspunten

Communicatiemanagers doen er goed aan een eigen podium voor hun CEO te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Social Newsroom die de dynamische communicatie hub vormt voor actief stakeholders management om visie en standpunten toe te lichten. Met een dergelijke online persomgeving worden de media op een professionele wijze gefaciliteerd.

Deze omgeving leent zich ook goed om kleur te geven aan de visie van de CEO. Waar sta je voor als organisatie? Wat is je standpunt ten aanzien van actuele maatschappelijke issues? Zorg voor een helder verhaal en durf met een onderbouwde visie te komen voor deze issues.

En durf ook als CEO om lef te tonen. De grijze middenmoot is geen optie. Het bouwen aan een ijzersterke reputatie is juist een kwestie van lange adem en kleur bekennen door consistente berichtgeving. Door meer proactief optreden naar buiten worden reputaties op lange termijn juist versterkt. Al was het alleen maar vanwege het feit dat de persoonlijke positie en het lot van bestuurders zelf steeds meer wordt gekoppeld aan de reputatie van de organisatie.

Patrick van Hal

Media Manager

blog_afbeelding

Patrick van Hal

De trends bij journalisten voor het vergaren van nieuws voor hun publicaties

Roeland Associates is een gespecialiseerd bureau voor het realiseren van media-aandacht in de zakelijke media. Wij zetten graag ons brede netwerk van journalisten in voor het realiseren van relevante mediapublicaties in toonaangevende zakelijke media.

Recent is het vermaarde onderzoek ‘Journalism Trends 2016’ verschenen. Dit onderzoek geeft een actueel inzicht in de ontwikkelingen van de persmedia en de wijze hoe journalisten nieuws vergaren voor hun publicaties.

Het internationale rapport is een must-read voor media professionals en PR-mensen. Meer dan 2000 journalisten namen deel aan het onderzoek van MyNewsDesk. Geen journalisten uit Nederland maar wel uit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Singapore en dichter bij huis: Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

In deze publicatie nemen we u graag mee in de belangrijkste bevindingen rondom de wereld van journalistiek.

Het persbericht vormt voor journalisten nog steeds een zeer belangrijke bron voor nieuwsvergaring.

Ook al leven we in sociale mediatijden, toch verkiezen journalisten nog steeds persoonlijk contact en een persberichten als basis voor een nieuwsitem. Zo gebruiken 9 op de tien journalisten het persbericht als belangrijke informatiebron.

top5

Journalisten vinden een goed contact met PR-mensen  belangrijk

Ook al zijn de meeste journalisten tevreden met het persbericht dat via mail binnenkomt, toch vinden ze contact op regelmatige basis met een PR-verantwoordelijke belangrijk. 65% van de journalisten vinden een goed contact met PR-mensen belangrijk.

Alles staat of valt met de geloofwaardigheid van de bron

De belangrijkste factor die bepaalt of een journalist een pitch verder zal onderzoeken of niet is de geloofwaardigheid van de bron. Wie is de boodschapper en wat is de reputatie van de organisatie? Dit is de belangrijkste vraag die de journalist zich stelt voor hij zich verder verdiept in de toegezonden pitch.

Een tweede belangrijke reden om een pitch verder te bekijken is ‘goede quotes of de mogelijkheid om een opinieleider te interviewen.’ Goede voorbereiding over de inhoud van het persbericht is hierbij essentieel.

Derde voorwaarde: de aanwezigheid van ondersteunend beeldmateriaal (video, foto’s,…) Het is zaak dat de organisatie haar newsroom/perspagina professioneel heeft ingericht met adequate informatie en beeldmateriaal voor de journalist. Als ondersteunend materiaal voorhanden is zal dit een positieve bijdrage leveren voor een mogelijke publicatie. Zorg er dan ook voor dat op het ogenblik dat je een pitch verstuurt naar een journalist, al het ondersteunend beeldmateriaal voor het artikel ter beschikking staat in je newsroom. Want het online nieuws, Facebook en Twitter wachten niet.

Journalisten publiceren gemiddeld op drie verschillende platformen

De tijd dat journalisten zich beperkten tot één publicatiekanaal is definitief voorbij. Gedrukte media en online nieuwssites zijn de standaard-platformen waarop journalisten publiceren, gevolgd door Social Media zoals Facebook en Twitter.

We leven in een tjdperk waarin het nieuws juist over een groot aantal platformen wordt verspreid. Dit biedt kansen voor een hoog bereik waarin de kwaliteit van het artikel bepalend is voor het leesbereik.

We consumeren tegenwoordig het nieuws vele malen sneller dan voorheen. Dit betekent dat persberichten nog scherper dan voorheen compact, krachtig en met één hoofdboodschap opgesteld dienen te worden.

Patrick van Hal

Media Manager

Patrick van Hal

Meer aandacht voor PR en Reputatiemanagement in de Boardroom anno 2017

Meer aandacht voor PR en Reputatiemanagement in de Boardroom anno 2017

Technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdend verkeer bieden kansen voor economische groei en innovatie maar het levert ook nieuwe inzichten op voor PR en Reputatie.

We zien op dit moment duidelijk de machtstoename van nieuwe innovatiegiganten die de wereld echt veranderen. Bedrijven als Facebook, Google, Amazon, Uber, Snapchat zetten in op totale andere inzet van strategische modellen voor sales- en marketing.  Maar vooral hun totaal andere kijk op Public Relations en Reputatie in de globale economie zonder digitale landsgrenzen is interessant.

Deze bedrijven zetten volledig in op customer journey met het creëren van een optimale klantervaring vanuit de kracht van digitale netwerken. Ze hanteren compleet andere spelregels vanuit instrumenten als social listening, digital storytelling en real-time customer marketing. Alles draait bij hen om het opbouwen zorgvuldige opgebouwde reputatie vanuit een professionele PR-machine.

Goed interpreteren van Reputatiemanagement

Reputatiemanagement is een communicatie-instrument dat regelmatig verkeerd wordt geïnterpreteerd. Een reputatie is namelijk de collectieve perceptie die alle stakeholders hebben van een bedrijf. In de huidige digitale netwerkwereld wordt een reputatie verkregen hoe de buitenwereld reageert Je reputatie maakt of kraakt je succes.

Ten eerste, het is de beste verdediging tegen (valse) aanvallen. Wanneer een bedrijf zichzelf niet hoeft te verdedigen omdat de omgeving dat al doet, loopt de aanvaller meer schade op dan het onderwerp van die aanval. Precies hierom vinden die brutale digitale wereldveroveraars uit Silicon Valley reputatie zo belangrijk. Het heeft niets te maken met manipuleren, maar alles met begrijpen hoe een digitale netwerkwereld werkt en hoe echte waarden en consistent gedrag het verschil maken tussen slagen en falen.

Hoe kan PR de reputatie van een organisatie versterken?

De eerder vermelde nieuwe innovatiegiganten managen hun Reputatie en PR veelal vanuit social listening, digital storytelling en real-time customer marketing. Zij laten hun stakeholders zelf de kenmerken van hun reputatie uitspreken en benoemen

Betrek je klanten erbij!

Uit het recent reputatie-onderzoek blijk dat key-drivers ‘Producten & Services’, ‘Innovation’ en ‘Citizinship’ samen de belangrijkste aspecten van de reputatie van een organisatie bepalen. Reputatiemanagement moet zich daarop richten. Het zijn bij uitstek onderwerpen waarbij een organisatie zijn klanten en stakeholders kan betrekken. Als je zelf zegt authentiek, eerlijk, customer centric of snel te zijn, dan ben je dat dus niet. Je bent het enkel als klanten dat zelf ontdekken.

Die nauwere klantbetrokkenheid leidt direct en indirect tot tal van baten. Klanten én medewerkers voelen zich meer betrokken en ‘empowered’. Dat geeft ze een goed gevoel en het is goed voor uw reputatie! Ook worden klantenbinding en klantloyaliteit als vanzelf versterkt met als resultaat minder klantverloop, meer herhaalaankopen en meer merkambassadeurs.

Klanten betalen ook graag voor hun betrokkenheid.

Onderzoek naar de effecten van co-creatie, crowdsourcing en mass customization tonen aan dat een gevoel van ‘I designed it myself’ de subjectieve waarde van het product doet vergroten evenals de ‘willingness tot pay’ en de aankoopintentie. Reputatie management en social media blijken nauw verboden

klanten willen zich zeker in het huidige social media tijdperk graag verbinden met een organisatie of product waarbij ze positieve gevoelens hebben. Zo blijkt uit onderzoek van Insites Consulting dat 45 procent van de ondervraagde consumenten graag meewerkt aan een nieuwe reclamecampagne, wil 53 procent van de consumenten samen met de producent nieuwe producten ontwikkelen, wil 66 procent feedback geven over nieuwe producten en wil maar liefst 80 procent van de internetters een bedrijf helpen met het verbeteren van bestaande producten en diensten.

Bedrijven worden steeds meer als maatschappelijke ondernemingen gezien waarbij de reputatie van de organisatie (‘company behind the brand’) een belangrijke rol speelt in het verkrijgen van merkvoorkeur. Simon Sinek zegt het treffend: “People don’t buy for what you do, but why you do it”.

Inzichten voor de boardroom

In de huidige digitale wereld doen bestuurders er goed aan iedere dag weer in te zetten op het versterken van hun reputatie. Want een positieve reputatie  werkt zeker in een wereld van netwerken zelfversterkend.

Precies hierom vinden die brutale digitale wereldveroveraars uit Silicon Valley reputatie zo belangrijk. Een reputatie die door sterke PR gemanaged vanuit echte waarden en consistent gedrag het verschil maken tussen slagen en falen.

 

Patrick van Hal

Media Manager

blog_afbeelding

Goede Public Relations: hoe bedien je journalisten nu op hun wenken ?

Goede Public Relations: hoe bedien je journalisten nu op hun wenken ?

Met de opkomst van blogs en sociale media is het medialandschap drastisch veranderd. Het zijn niet slechts de traditionele journalisten meer die het nieuws definiëren. Nu spelen bijvoorbeeld bloggers en alle andere sociale media gebruikers een belangrijke rol in het verspreiden van (actueel) nieuws. Niet alleen in het verspreiden maar ook in de meningsvorming rondom nieuwsitems.

Dit heeft ook consequenties hoe we nu de journalist dienen te faciliteren om hem/haar te motiveren om bijvoorbeeld een persbericht te publiceren. Een goede relatie met belangrijke journalisten is voor elk bedrijf belangrijk maar het dient verder te gaan dan alleen het ontwikkelen van een goede relatie. Jij bent immers niet de enige die de journalist wil beïnvloeden. In het huidige tijdperk van Social Media  zijn er enkele essentiële zaken om de journalist zodanig te faciliteren dat hij een voorkeur gaat krijgen om over jouw organisatie te gaan schrijven.

Wees volledig en voegt context toe aan persbericht toe

Het traditionele formaat met lange teksten in een PDF werkt anno 2011 simpelweg niet meer. Om het nieuws van een bedrijf te verspreiden via sociale media moet het gemakkelijk zijn om te ‘scannen’, heel makkelijk om te delen. Indien mogelijk met multimedia ondersteuning zoals afbeeldingen en video, en up-to-date contextuele informatie. Allemaal zaken waar een traditioneel persbericht niet toe in staat is en was.

Het persbericht 2.0. is een digitale, aangeklede vorm van het persbericht: alle mogelijke info over één onderwerp staan nu overzichtelijk bij elkaar. De social media release biedt, naast de basisinformatie van het ‘ouderwetse’ persbericht, alle data die het persbericht “context” geven. Denk aan foto’s, video’s, beeldmerken en links naar andere relevante informatie. De social media pers release is dan te bekijken de Social Newsroom van het bedrijf. Deze Newsroom is een webomgeving waar alle persinformatie van een organisatie overzichtelijk bij elkaar staat. Ieder persbericht wordt ondersteund met actuele informatie en met multimediale documentatie

Door het persbericht samen met deze verrijkte content aan te bieden, wordt de journalist “op zijn wenken bediend”. De journalist krijgt de bouwstenen voor een bericht en bepaalt zelf welke delen hij gebruikt voor zijn verhaal. Het scheelt hem tijd qua “research” rondom het persbericht en het verzamelen van onderbouwende gegevens rondom een persbericht.

De nieuwe regels voor persberichten

 • Zend niet alleen persberichten als je iets ‘groots’ te melden hebt; zorg dat je altijd goede redenen hebt om persberichten te versturen.
 • Gebruik veel sleutelwoorden en tags tijdens het schrijven van je persbericht.
 • Plaats links in je persberichten zodat journalisten terecht komen op de Social Newsroom
 • Werk met ondersteunende multimedia documenten zoals presentaties in Slideshare en video’s via You Tube

Kom nooit met oud nieuws

Lanceer nooit berichten zonder of met beperkte nieuwswaarde. Ga er nooit vanuit dat je een journalist kan wijsmaken dat iets nieuws is als het al ergens verschenen is. Zij checken het ook bij invloedrijke bloggers of het nieuws nog actueel is. Besef dus dat deze bloggers een belangrijke rol speelt in de actualiteit van jouw persberichten !

Geef specifiek nieuws afgestemd op achtergrond journalist

Een economiejournalist wil nieuws over economie, niet over cultuur of een nieuwe lifestyletrend. Denk dus goed na over de aard van je nieuws: is het economisch nieuws, is het lifestylenieuws, is het nieuws over werkgelegenheid ? Zoek contact met alleen die  journalisten die écht geïnteresseerd zijn in jouw nieuws.

Ga nooit bellen na het versturen van een persbericht

Vermijd om de journalist na verspreiding van het persbericht te bellen. Het voelt bij hen net alsof jij avonds ongewild wordt gebeld door colporteurs. Investeer vooral in een een inhoudelijk sterken relatie met de journalist. Voorzie hem/haar van informatie waarmee hij zich ook wer kan onderscheiden !

Of organiseer liever een informatiebijeenkomst rondom het onderwerp waar je de journalist persoonlijk voor uitnodigt.

Voeg een unsubscribe link toe in persberichten

Stel je journalistendatabase dus met zorg samen, of laat het uitsturen van mails over aan een PR bureau of gespecialiseerde aanbieder. Voorzie in elk geval een unsubscribe link onderaan elke mail. Als journalisten geen mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven van uw persberichten, zullen ze berichten als ‘spam’ labelen.

Richt een Social Newsroom in met alle relevante achtergrondinformatie rondom het persbericht

Een Social News Room is een plek waar alle sociale content samenkomt. Een stream van informatie en een overzicht waar content wordt geaggregeerd vanuit verschillende platformen. De Social News Room dient als centralisering van alle content die horen bij een campagne of corporate communicatie.

Social Newsroom is een plek waar journalisten, media, investeerders en andere gegadigden alles kunnen vinden over producten, diensten, persberichten, reclame campagnes, video, corporate nieuws, events, medewerkers, het managementteam en de organisatie. Het brengt alle informatie samen in een overzichtelijke centrale plek. Daarnaast geeft het de bezoekers diverse hulpmiddelen. Tools waarmee ze commentaar kunnen achterlaten, direct onder het persbericht, of tools waarmee ze helpen het persbericht of de reclame boodschap verder te verspreiden.

Versterking van de online reputatie van uw bedrijf !

Stel je eens voor, dat jouw bedrijf een centrale plek heeft waar je al media relaties incluis journalisten naar toe kan sturen. Waar zij contextuele informatie kunnen vinden rondom bijvoorbeeld een persbericht!

De combinatie persbericht 2.0. met een Social Newsroom bedient de journalisten op maat; een voorwaarde om anno 2011 een goede relatie met journalisten op te bouwen.
Maar ook; het zal de online reputatie van de organisatie sterk verbeteren !

Doe er jouw voordeel mee !

blog_afbeelding

Patrick van Hal

Een merkjournalist maakt jouw PR content relevant

Het aantal in te zetten media voor het verspreiden van je bedrijfsboodschap is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Denk aan de hoeveelheid content op de corporate website maar de vlucht van  Social Media zoals Twitter, Facebook, YouTube maar ook traditionele media zoals kranten, tv en radio.  Dit proces lijkt wel eindeloos en onuitputtelijk. Ogenschijnlijk  lijkt deze ontwikkeling fantastisch voor communicatieprofessionals maar ligt hier juist niet een  probleem van  informatieoverdracht op de loer ?

Iedere doelgroep , zowel B2B als B2C wordt  tegenwoordig overspoeld met een rijke variatie van content. Onder de noemer van outbound marketing stortten organisaties zich in het ontwikkelen van  informatie, artikelen en achtergronden.  Op zich een goede ontwikkeling maar hoe kun je in deze stortvloed van informatie nu de nog aandacht van je doelgroep verwerven ?

Tegenwoordig is informatie allesbehalve schaars. We zien niet alleen middelen om informatie massaal te distribueren, maar ook middelen om massaal informatie te creëren. Bedrijven gebruiken editiorial content om te laten zien waar ze voor staan en hun expertise te etaleren. Content marketing is definitief doorgebroken.
Vele specialisten roepen het al tijden: we moeten gaan werken als een uitgeverij, berichten produceren en cureren om hiermee in contact te komen met je klanten. Maar hoe voorkom je dat jouw nieuwsbrief, tweet of post in de spreekwoordelijke prullenbak verdwijnt? Misschien wel eens nagedacht over het inhuren van een journalist die dan zijn expertise en ervaring inzet om te fungeren als een merkjournalist voor jouw organisatie ? Een journalist die er voor zorgdraagt dat jouw content in de markt als relevant wordt beschouwd.

Merkjournalisten geven andere toon aan informatie van je bedrijf

brand-journalism-small
De meningen in communicatieland zijn enigszins verdeeld. Wat is nu precies het doel van dat nieuwe modewoord merkjournalist? Velen wijzen naar de onafhankelijke positie van journalist die ooit voor een uitgeverij waren.

Maar aanhangers zeggen juist dat de kwaliteiten van een journalist juist het instrument bij uitstek zijn om de verbinding met de doelgroep te realiseren.

Als verantwoordelijke voor corporate communicatie wil je juist dat de content inhoudelijk, actueel en in de context van maatschappelijke relevantie wordt geschreven. En juist in dit vraagstuk is het goed de inzet en rol van brand journalism vanuit het merk en/of corporate communicatie te kaderen? Niet alleen om relevantie vanuit content te realiseren maar ook content ook te benutten om thought leadership in de markt te verkrijgen. Veel communicatieprofessionals zijn deze mening toegedaan.

Want als daar het belang van communicatie vanuit jouw organisatie ligt, dan is het ook daar waar journalistieke aspecten het verschil kunnen maken. Als geen ander weet hij of zij hoe je je stakeholders kan bereiken met de juiste content, toonzetting en inhoud. Ze bedenken een  objectieve invalshoek, kiezen uit hierbij uit verschillende redactionele vormen (‘Is een interview, blog of een reportage geschikter voor deze informatie?’), durven met een scherpe blik, en pen, jouw bericht op papier te zetten en weten een maatschappelijke relevantie aan het artikel mee te geven. Bovendien kan een journalist de bredere context schetsen, waardoor jouw boodschap als meer relevant wordt gepercipieerd.

Journalistieke aanpak betaalt zich zelf terug

Door deze journalistieke aanpak optimaliseer je de kans dat jouw berichten wel die aandacht krijgen en niet verzuipen in het dagelijkse geweld van informatie. Iedere bedrijf droomt toch ervan dat er in berichtgeving hun content als bronvermelding wordt gezien. Omdat deze content zo duidelijk is gestructureerd vanuit de Newsroom. Dat men de Social Newsroom van jouw bedrijf ziet als de bibliotheek om zich te verdiepen  in de laatste ontwikkelingen. Deze content is dan meer dan een mededeling; het bewijst zich als relevant en heeft een belangrijke meerwaarde.

Waar ligt nu de professionele meerwaarde van een journalist?

 • Een merkjournalist begrijpt de meest effectieve manieren om originele inhoud te ontwikkelen die actueel, onderhoudend , informatief en maatschappelijk relevant is;
 • Een merk journalist begrijpt hoe je unieke content ontwikkelt met gebruik making van klant testimonials, case studies, originele artikelen, persberichten, social media berichten. Zij brengen de losse onderdelen tot één geheel;
 • Een goede merk journalist is in staat de business van een bedrijf meer maatschappelijke inhoud te geven waardoor de organisatie erkend wordt als de autoriteit in zijn markt;

Meerwaarde in verslaggeving van actuele discussies

Retro photo journalist camera, fedora hat with a press pass in the headband, and ballpoint pen with notepad

Nog een insteek waar de rol van een journalist optimaal benut kan worden is als bedrijf mee te doen aan het publieke debat en hier een standpunt in op te nemen. Deze rol wordt steeds meer verwacht van bedrijven en geeft je direct de mogelijkheid om inhoudelijk je te onderscheiden van de concurrenten in jouw branche. Maar durft jouw MT dit wel aan? Staat de CEP hier wel voor open ? Zo ja; dan is  het van groot belang dat het standpunt van je organisatie goed verwoord wordt. Ook hierin kan de journalist, die midden in het  nieuws staat en de meerdere kanten van het debat kent, een helpende hand bieden.

Meerwaarde in het cureren van bestaande content

Naast het produceren van nieuwe content, kan de journalist ook een grote rol spelen bij het cureren van al bestaande content.  Binnen het bedrijf lezen dagelijks experts veel (externe) content en zij kunnen hier goede input voor leveren of voegen hier hun eigen visie toe.

Maar daarna kan  merkjournalist content curatie optimaliseren. De laatste SEO technologie, beeldmateriaal toevoegen en eindredactie uitvoeren en de externe content is verrijkt vanuit jullie visie op het onderwerp. De redacteur houdt dan tijd over om op basis van aangeleverde inspiratie, hoogstaande eigen content te produceren.

Conclusie

Het is wel duidelijk; content marketing explodeert op dit moment en er is ook geen weg terug. Wel een weg om met content jezelf te onderscheiden. Maar benut dan wel hiervoor de juiste personen en kennis. Het inschakelen van de specifiek journalistieke kennis kan er nu voor zorgen dat jouw content als relevant wordt gezien in de markt. Koppel dit aan een Newsroom en stakeholders alsook de pers zal jouw bedrijfscontent als “leading” gaan zien. Jouw klanten verkrijgen een voorkeur om jouw berichten wèl te lezen en andere, minder journalistiek relevante, berichten over te slaan.

Vandaag de dag bestaan ​​er enorme kansen voor bedrijven om met content vanuit inhoud, actualiteit en relevantie hun concurrenten te overtreffen . Door inhoud die de reputatie en outreach van jouw bedrijf versterkt creëren. Merk journalisten kunnen in dit proces een  impuls bieden voor een mooi resultaat.

Patrick van Hal

Media Manager