Patrick van Hal

Hoe brengt u een heldere boodschap over bij een moeilijk TV-optreden?

 

Regelmatig komt het voor dat bestuurders onder vuur komen te liggen na een onhandig media optreden bij controversiële consumentenprogramma’s als Radar en Kassa. Dat is op zicht niet verwonderlijk omdat deze programma’s leunen op het accentueren van de controverse vanuit een dader en een slachtoffer. Maar ook bij informatieve business programma’s zoals RTL-Z of Quote kan een weinig overtuigend media-optreden flinke reputatieschade aanrichten.

Het is dus belangrijk dat je als bestuurder goed voorbereid bent op deze media- optredens. Zeker bij Kassa en Radar. Zij vervullen de rol van de ‘waakhond’ in onze maatschappij namens de consumentbelangen.

We weten dat polarisatie en emotie overheersen in deze programma’s. Deze programma’s richten zich nadrukkelijk op een case waarbij er gedupeerden of slachtoffers zijn. De emotie overheerst in de programma’s omdat er sprake is van een dader een slachtoffer. Vaak gaat het vaak fout. Voorbeelden van de laatste jaren liggen voor het oprapen. Denk aan Camiel Eurlings, KPMG of Imtech.

Een actuele affaire of crisis in uw organisatie

Maar wat nu als je als bestuurder er niet aan voorbij kan gaan om openheid van zaken te geven over een bepaalde kwestie? Affaires en moeilijke zaken als financieel wanbeleid, milieukwesties, falende klantvriendelijkheid, reorganisatie of een fraude zijn van alledag en kan in iedere organisatie opspelen.

Besluit je als bestuurder een interview te doen? Dat kan zeker een goede beslissing zijn maar neem wel alle scenario’s door. Stel jezelf een duidelijke vraag; waar ligt de kern van het probleem en krijg ik inzicht in alle klachten die bij de redactie zijn binnengekomen? En vooral belangrijk; is er een mogelijkheid om in de uitzending tot een oplossing voor het probleem te komen of fungeer ik louter als schietschijf?

Waar liggen de kansen tijdens het Tv-optreden voor u als bestuurder?

Hoe kun je als bestuurder nu onhandig mediaoptreden voorkomen? Denk vooral er niet te gemakkelijk over. Zo van; dat doe ik wel even. Onderschatting kan fataal zijn.  Voorbereiding is juist cruciaal voor een succesvol mediaoptreden en dat geldt zeker wanneer je slecht handelen door jouw organisatie moet zien recht te breien.

De sleutel ligt in empathie tonen. Zorg ervoor dat je in beginsel altijd een open houding hebt naar de interviewer. Wees ruimhartig zijn in het aandragen van oplossingen en formuleer hierbij de juiste boodschappen. Wat doe je om deze ‘fouten’ in de toekomst te voorkomen. Vertel dat op een sympathieke wijze en probeer empathie te verkrijgen door een vriendelijke non-verbale opstelling.

Vergeet niet de inzet van uw eigen media en communicatiemiddelen

Vergeet niet bij een crisis rondom uw organisatie zelf het initiatief te nemen in de berichtgeving naar buiten. We weten immers dat het beeld van een crisis in belangrijke mate wordt bepaald door de media. Als uw organisatie niet een eigen antwoord naar buiten brengt; dan zal het ‘frame’ ofwel het beeld van het probleem volledig door de media worden bepaald. Cruciale vraag bij iedere crisissituatie is dus: wie bepaalt en controleert het beeld van de crisis? Daarnaast is timing een belangrijk aspect. En niet alleen vanuit het eigen oogpunt, maar vooral vanuit het perspectief van de omgeving.

Onze ervaring met framing van boodschappen

In de afgelopen jaren hebben wij succesvol veel probleemcasussen opgelost. Onze aanpak kenmerkt zich door een sterk inhoudelijke, integere en transparante communicatie met de media.

Wij begeleiden ook cliënten die een probleem hebben met de redacties van programma’s als Radar en Kassa. In goed overleg met de redacties kunnen we door bemiddeling negatieve berichtgeving ombuigen naar een genuanceerde uitzending waar ook de mening van onze cliënt goed naar voren komt. Graag staan wij daarbij de media voor u te woord.

Patrick van Hal

Media Manager